Freelance Product Owner


Samenvatting uitgevoerde opdrachten

Voor een uitgebreide beschrijving: zie mijn LinkedIn profiel, of vraag om mijn CV via e-mail of telefoon.

Periode Rol Omschrijving
2022 — heden Product owner
(KLM Engine Services)
Product Owner Digital Workscope & Invoicing.
Backlog management, stakeholder management, coaching
2021 — 2022 Product owner
(KLM Health Services)
Product owner van het platform dat de dienstverlening van KLM Health Services ondersteunt.
Backlog management, stakeholder management.
2020 — 2021 Product owner
(Hogeschool Windesheim)
Product owner voor een gedeelte van de Digitale Campus van Windesheim. Verantwoordelijk voor de applicatie voor intekenen (op onderwijs, toetsen).
Backlog management, coaching DevOps team, requirements.
2020 — 2020 Business analist
(Wageningen University & Research)
Business analist in het team dat een nieuwe studentenportaal realiseert.
Requirements engineering.
2020 — 2020 Business analist
(Wageningen University & Research)
Business analist Groen Kennisnet 3.0.
Impact analyse, programma van eisen (aanbesteding).
2018 — 2020 Product owner
(Tele2)
Product owner van een credit risk en fraude detectie applicatie. Herbouw van applicatie in nieuwe architectuur gebaseerd op micro-services. Gebruik van machine learning.
Backlog management, stakeholder management, requirements.
2018 — 2018 Business analist/deelprojectleider AVG
(Hogeschool Utrecht)
Projectleider en analist voor het AVG project bij de instituten en kenniscentra van de HU.
Aanspreekpunt, organiseren, ondersteunen, sturen. Analyse van opgeleverde informatie.
2017 — 2018 Business analist
(Hogeschool Utrecht)
Business analist in meerdere projecten:
  • Onderzoekinformatie op orde (O3)
  • Dienstverlening Post Initieel Onderwijs (PIO)
  • Procesoptimalisatie International Office (PRIO)
2016 — 2017 Business analist
(Unisys)
Business analist voor DJI project.
Use cases, user stories, stakeholder management, brug tussen business en IT, requirements engineering.
2016 — 2016 Agile coach en story owner
(Tele2)
Agile coach en story owner voor scrum teams.
User stories, product backlog management, agile coach, stakeholder management, brug tussen business en IT, requirements engineering.
2015 — 2015 Business analist en product owner
(LeasePlan Corporation)
Business analist en product owner voor een ontwikkelteam.
Requirements engineering, backlog verzorging, agile omgeving, contact tussen business, architecten, ontwikkelteam en andere stakeholders.
User stories, backlog, prioritering, stakeholders management, gebruikers acceptatie test.
2015 — 2015 Product owner
(ING Bank)
Product owner voor twee DevOps teams.
Backlog verzorging, agile omgeving, contact tussen business, architecten, DevOps-teams en andere stakeholders.
User stories, backlog, prioritering, stakeholders management, gebruikers acceptatie test.
2013 — 2014 Business analist
(Rabobank)
Business analist binnen het mobiele en internet bankieren domein.
Agile omgeving, contact tussen business, architecten, UX- en Scrumteams.
Requirements, use cases, user stories.
2012 — 2013 Implementatie consultant, trainer, informatie analist, requirements engineer, functioneel specialist, documentalist
(Bibliotheek.nl)
Advies, training en ondersteuning bij implementatie Website as a Service.
Requirements nieuwe functionaliteit.
Opstellen en bijhouden gebruikersdocumentatie.
2012 — 2013 Product owner
(Bibliotheek.nl)
Bijhouden product backlog.
User stories schrijven en beheren.
Beheer, kwaliteitsbewaking en redactie Widgetstore.
2011 — 2011 Proces specialist
(Wageningen Bioveterinary Institute)
Advies en ondersteuning bij procesbeschrijving.
2010 — 2011 Proces specialist, requirements engineer
(ING)
Ontwerp, documenteren en implementeren van processen.
Requirements voor managed service voor security code review.
2009 — 2010 Senior Information Analist, proces specialist
(ING)
Analyse van informatiestromen BCDR.
Quick scan analyse end of Day verstoringen.
2009 — 2009 Trainer
(Logica)
Verzorgen van training "Requirements Engineering met Use Cases".
2009 — 2009 Informatie analist, requirements engineer
(Logica)
Verschilanalyse huidige en toekomstige situatie, voorstel voor wijzigingen, communicatie met betrokkenen.
2008 — 2009 Informatie analist, requirements engineer, proces specialist
(ING)
Analist binnen internetbankieren voor groot-zakelijke klanten (Web Way Forward).
Requirements management, elicitatie business en functionele requirements, analyse testresultaten, contact met leverancier.
Procesbewaking en uitvoering.
2007 — 2007 Diverse rollen
(HRM Services)
Informatie analyse, change management, analyse testresultaten, contact met offshore ontwikkelteam, ondersteuning implementatieteam, ondersteuning salesteam.
2006 — 2006 Business analist
(ABN Amro Wholesale)
Analyse processen identity management, contact met business, procesbeschrijving offshore team, opstellen trainingsprogramma offshore team.
2005 — 2005 Requirements engineer, informatie analist, functioneel ontwerper, change manager, team lead
(Alumnus Software)
Analyse van RFCs, ontwerp van oplossingen, uitdelen opdrachten offshore teams, teamleider offshore teams.
1996 — 2005 Diverse rollen
(meerdere organisaties)
Informatie analist, competentie management, docent informatica opleidingen, programmeur (VBA, COBOL, DB2, IMS, MS SQL Server).